Strona główna Stowarzyszenie Złota Jesien O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Złota Jesień" przy Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

powstało w  2013 roku z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., których celem było wspieranie rozwoju tej placówki. Głównymi zadaniami Stowarzyszenia wynikającymi ze statutu organizacji jest między innymi :

1. pomoc społeczną, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,

2. ochronę i promocję zdrowia,

3. działalność na rzecz m.in. osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej,

4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie sportu i zdrowego stylu życia,

5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

6. rozwój i promocję kultury i sztuki oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej

7. działalność charytatywną,

8. integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami,

9. działalność na rzecz wypoczynku osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej,

10. turystykę i krajoznawstwo,

11. podnoszenie kwalifikacji personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy

12. promocję i organizację wolontariatu,

13. działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie wymienionym powyżej

 

Stowarzyszenie realizuje wskazany cel w szczególności poprzez :
1) współpracę z:
- placówkami służby zdrowia
- administracją samorządową i rządową
- innymi instytucjami pomocy społecznej
- organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną
- kościołem katolickim i nie tylko

2) organizację:
- imprez kulturalnych, krajoznawczych dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej
- różnorodnych zajęć dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej
- konferencji, szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy

3) prowadzenie:
- wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,
- działalności charytatywnej,
- działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych

4) świadczenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej oraz pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,

5) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań  Stowarzyszenia.

6) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

1/ Ragan Magdalena – prezes zarządu

2/ Kociura-Pałka Katarzyna – wiceprezes zarządu

3/ Nędza Teresa – skarbnik zarządu

4/ Płaziak Barbara – sekretarz zarządu

5/ Krzysztofiak Edyta – członek zarządu

Wiemy, że aby prężniej działać potrzebne są wciąż nowe środki. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy mogą i chcą wspomóc naszą działalność o wsparcie finansowe i o wpłaty na konto Stowarzyszenia za co z góry dziękujemy.

 

nr konta: 87 2030 0045 1110 0000 0351 2170

 

Jeżeli Ktoś chciałby uzyskać więcej informacji na temat Stowarzyszenia i jego działalności niech do nas zadzwoni, napisze lub po prostu przyjedzie.

Nasz adres:

Stowarzyszenie "Złota Jesień" przy Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

57-200 Ząbkowice Śl.

ul. Szpitalna 3

tel. +48 74 8151524 wew. 23

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KRS 0000485536

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Stowarzyszenie realizuje wskazany cel w szczególności poprzez :

1) współpracę z:
- placówkami służby zdrowia
- administracją samorządową i rządową
- innymi instytucjami pomocy społecznej
- organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną
- kościołem katolickim i nie tylko

2) organizację:
- imprez kulturalnych, krajoznawczych dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej
- różnorodnych zajęć dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej
- konferencji, szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy

3) prowadzenie:
- wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,
- działalności charytatywnej,
- działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych

4) świadczenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej oraz pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,

5) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia.


6) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.