Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej

baner ue stopka

Zadanie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.Zadanie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.


Beneficjent projektu: Gmina Ząbkowice Śląskie.

Partner projektowy: Powiat Ząbkowicki.

Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.


W ramach zadania realizowanego przez Powiat Ząbkowickiego powstanie 16 dodatkowych miejsc całodobowego pobytu dla pensjonariuszy, zostanie wybudowana zewnętrzna klatka schodowa z windą. Cały budynek zostanie poddany termomodernizacji, powstaną nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne oraz odprowadzenia wód deszczowych oraz dodatkowe węzły sanitarne. Do dyspozycji pensjonariuszy zostanie przystosowana świetlica ze stanowiskami komputerowymi, pomieszczenie do terapii zajęciowej oaz sala zabiegowa.


Wartość całkowita zadania: 2 576 567,81 zł

 

Dofinansowanie ze środków EFRR: 2 190 082,64 zł

Dofinansowanie budżetu państwa: 257 656,78 zł

 

PRZED...

W TRAKCIE...

EFEKT KOŃCOWY...